מהם כללי כתיבת ביבליוגרפיה?

כללי כתיבת ביבליוגרפיה

בכל עבודה אקדמית או ספר עיון מוצאים לאורך הטקסט הערות שוליים שונות או מספורים של מילים מסוימות, שמציינים את ההפניה לרשימה ביבליוגרפית בסופו של הספר. זהו חוק יסוד של כל טקסט עיוני שנשען על מקורות שונים ומתייחס אליהם, או מצטט מהם, או עונה להם בתגובה משלו או מתבסס עליהם בהוכחת טיעונים או הפרכה שלהם. לכן, חובה להביא את המקורות לטקסט בצורה מסודרת כרשימה שכוללת את שמות הספרים ואת מחבריהם, וגם מאיזו מהדורה בדיוק. 

> למדו למי יכול לסייע שירות עריכה אקדמית באתר iEdit

למה יש כללי כתיבת ביבליוגרפיה?

לכתיבה כזאת יש כללים משלה והם משתנים לפי התחום האקדמי, מדינה או אסכולה של ביבליוגרפיה לתחומים שונים. זה מחויב המציאות משום שיש לתת קרדיט למי שכתב זאת לפניכם וגם להוכיח שהטיעונים האלה אכן קיימים. מכיוון שיש חשיבות באקדמיה לנהלים פורמליים, גם לרשימה כזאת יש כללים איך לכתוב אותם בכל שיטה ובכל תחום אקדמי. כמו כן, מכיוון שהעולם האקדמי הוא גלובלי ומדבר בשפות שונות, ההאחדה הזאת עוזרת לכל איש סגל בכל מקום להתמצא בטקסטים שלכם ולמצוא את מה שדרוש לו בקלות כדי לעקוב אחר המקורות ולהבין על מה התבססתם. כתיבה שלא לפי הכללים גורמת להורדת ניקוד בציון על העבודה ולכן חשוב להביא לפי הכללים.

מהם חלק מהכללים לכתיבת ביבליוגרפיה?

  • כתיבת כל הפרטים של שם הספר או הפרסום, שם המחבר, ההוצאה ותאריכים בפונטים מדויקים לפי שיטת הכתיבה בתחום שבו אתם עוסקים. כמו פונט נטוי, הדגשת פונט, אות ראשונה בלבד של שם פרטי של המחבר וכן הלאה, קראו בהרחבה בלינק http://www.iedit.co.il/editing-the-bibliography-and-citations-in-your-academic-paper/.
  • כשיש יותר ממחבר אחד יש להקפיד על הפרדת כל השמות בפסיקים כראוי.
  • הפניות מכל האזכורים של פרסומים מסוימים בטקסט מבלי להשמיט אף הפניה.
  • הפניה מדויקת גם לפרקים בתוך הספר בסדר הנכון עם שם המחבר, שם הספר ושם ההוצאה.